Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

 

Nawigacja

Nawigacja

  SU 2017/2018 Co zrobiliśmy Konkurs fotograficzny

  Samorząd Uczniowski

  SU 2017/2018

   

  Plan działań Samorządu Uczniowskiego

  w roku szkolnym 2018/2019

  Dziedziny działania

  Zadania szczegółowe

  Osoby odpowiedzialne

  Terminy

   

   

  Działalność charytatywna

  Działalność dobroczynna

  Wolontariat

  Podejmowanie innych akcji zgłaszanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli

   

  Zofia Kwiatkowska 8a

  Zuzanna  Wiśniewska 3c

   

  Cały rok

  Cały rok

   

   

   

   

   

   

  Rozwój zainteresowań, rozrywka

  Organizacja imprez i zabaw

  Imprezy typu koncerty

  Dyskoteki, współpraca w zapewnianiu bezpieczeństwa imprez

  Dzień Nauczyciela

  Wigilia Szkolna

  Dzień dziecka

  Dni tematyczne

  Sportowe zawody międzyklasowe

  Uczestnictwo w przygotowaniu i organizacji święta szkoły

   

   

   

   

  Martyna Pawelec 8d

  Zuzanna Wiśniewska 3c

   

  Cały rok

  Cały rok

  12.10.2018 r.

  21.12.2018 r.

  01.06.2019 r.

  II semestr

  Działania twórcze

  Wystawy okolicznościowe

  Martyna Pawelec 8d

  Zuzanna Wiśniewska 3c

   

  II semestr

   

   

   

   

   

  Informacje, edukacja i media

  Działalność informacyjna

  Zajęcia edukacyjne

  Konkursy tematyczne

  Radiowęzeł

  Tablica informacyjna (ogłoszeń)

  S.U. dostępna dla uczniów

  Snapchat i Facebook S.U.

   

  Gabriela Wawrzyńczyk 3c

  Natalia Borkowska 8a

   

   

  Cały rok

   

   

  Badanie opinii społeczności szkolnej

  Badania ankietowe wśród uczniów i rodziców

  Prowadzenie działu skarg i zażaleń

  Gazetka Szkolna

   

  Krzysztof Skorek 3e

  Natalia Borkowska 8a

   

   

  Cały rok

   

   

  Inne

  Inne inicjatywy

  Dystrybutory z wodą

  Modernizacja toalet

  Szczęśliwy numerek

   

  Prezydium Samorządu Szkolnego

   

  Cały rok

   

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

  Dorota Ilasz

  Jolanta Ćwiklińska

  Jolanta Dragańska-Adamiec